Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies. [CERRAR]
DETALLE DE LA SUBVENCIÓN

PE120A - Axudas para investimentos que limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies(CERRADA).

11 feb
2018
PE120A - Axudas para investimentos que limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies(CERRADA).

Orde do 19 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e se convoca para o ano 2018 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto (DOG nº 28 do 8 de febreiro de 2018).

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas á realización de actuacións por parte de propietarios de buques pesqueiros para fomentar unha pesca sustentable desde unha perspectiva ambiental, socialmente responsable, baseada no coñecemento e competitiva.

 A quen vai dirixido?

Poderán ser persoas beneficiarias persoas físicas, xurídicas ou pluralidade de persoas físicas, agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica ou comunidade de bens.

 

Requisitos

1. Ser propietario dun buque de 3ª lista do Rexistro de Matrícula de Buques e Empresas Navieiras.

2. O buque debe ter o seu porto base na Comunidade Autónoma galega e atoparse de alta no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia e no Rexistro Xeral da Frota Pesqueira.

3. O buque para o cal se solicita axuda debe ter constituído un seguro que garanta a cobertura de danos a terceiros.

4. No caso de buques cuxa primeira venda dos produtos que captura sexa en fresco e, por tanto, obrigatoria en lonxa, o volume de vendas que se obteña da suma das notas de venda durante o ano anterior ao da convocatoria deberá ser superior ao 50 % da media obtida para ese porto base e polo segmento de frota que figuran no Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia (RBPG).

 

Prazo

Prazo de presentación: ABERTO

09/02/2018 - 08/03/2018

 

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

 
Tramitar en liña
 
Solicitude presencial

Documentación para a presentación

 • Solicitude segundo o Anexo I.A
 • Anexo II. Declaración responsable de non inicio do investimento, se e o caso.
 • Anexo III.A. Formulario de investimento.
 • Anexo IV. Declaración de non ter resolución desfavorable a un proceso de regularización.
 • Anexo V.1 o V.2, segundo corresponda.
 • Anexo VI.1, VI.2 o VI.3, segundo corresponda
 • Anexo VIII.A. Proxecto vencellado.
 • Anexo XI.  Nombramento de representante.
 • Anexo XII.A Indicadores FEMP.
 • Documentación complementaria:
 • Se o solicitante e unha persoa física:
  • Informe de riscos actualizado expedido pola Central de Información de Riscos do Banco de España, asinado electronicamente ou debidamente asinado e selado.
Anexos asociados
Asemar, asesoría de empresas en Vilagarcía de Arousa relacionadas relacionadas con la pesca, el marisqueo, y la acuicultura. Asemar ofrece a sus clientes un asesoramiento especializado y diferenciado, que les permite la obtención de los mejores resultados dentro del ámbito de sus negocios. Informamos de las ultimas subvenciones, noticias de interes y de los cambios importantes en la legislación en lo que al sector del mar se refiere para ayudar a nuestros clientes en el desarollo de su actividad.